Proč Čas srdce?

 

Čas čistě logického myšlení je u konce. Nejmodernější věda a starobylé kultury hovoří o „srdečním mozku“. Žít z inteligence srdce je stále důležitější, a to nejen v osobním ale stejně tak i společenském nebo profesním životě. Odtud pramení moudrost, která tvoří nezbytnou součást cesty ze zjevné světové krize.

 

Žijeme-li ze srdce, dostáváme se k dosud nepřístupným zdrojům, které nám umožňují zvládat svůj život a vše, co přináší. V nadčasové moudrosti Mayů z Mexika je “Vědomí srdce” nejvyšší úrovní, která člověku umožňuje žít v hlubokém vnitřním míru, naplnění a využívat svou tvořivou moc. Vědomí srdce přináší hojnost do každodenního života, vede nás k poznání toho proč jsme tady a přibližuje nás k naplnění našich cílů.

 

Informace o Metodě a Způsobu práce.

 

 

 


Babcice-Group 2011, Czech Republic.
Babcice-Group 2011, Czech Republic.

 

 

Suscríbete al Boletín/Subscribe for Newsletter ClubLaFuente (Escuela Online) Regístrate a un Evento/Register for an Event Facebook Fanpage español Twitter Pascal K'in Greub Suscríbete al Canal/Suscribe to Channel Pascal K'in Greub Recibe el Blog en tu correo/Receive Blog in your Inbox

 

 

LUGAR

EVENTO

Siempre

Taller de la Vida

SIEMPRE 

Skype &

SEMUK

Servicio personal (terapias

15 AL 17  de Julio 2022

SEMUK

 

Retiro Reeconciliate con tu histotia de vida
6-26 MARZO

SEMUK

Retiro-Formación 

SANADOR INVISIBLE

24 octubre

Online

Taller Online

CAMINO SAGRADO AL CONOCIMIENTO ANCESTRAL


Visita la Nueva Página de Pascal K'in
Visita la Nueva Página de Pascal K'in

 

Heart-Time TV

Tiempo del Corazón TV

+ BLOG Esp / De

Terapias

Recomienda/Empfehle uns/recommend:

Join/Síguenos en

Facebook español /

Facebook deutsch

Trabajamos sin sustancias psicotrópicas.

We work without psychotropic substances.

Wir arbeiten ohne psychotrope Stoffe.

Símbolo ancestral de la conciencia del corazón y su expansión. / Ancient symbol of heart consciousness and tis expansion. / Uraltes Symbol des Herzbewusstseins und seiner Ausweitung.