Expandujte za hranice své rovnováhy!           šp  něm (úplná verze)

       Výlety na silová místa (španělsky)

 

Transpersonální semináře Kosmického divadla

 

Pro Maye znamená Kosmické divadlo kreativní zvládání našeho vlastního kosmického vědomí, které zahrnuje celou jeho šíři od mikrokosmu (buněčná informace, DNA...) přes mesokosmos (komunikace s prostředím...) až k makrokosmu (interakce s vyššími inteligencemi...). Protože dveřmi k takovému vědomí je pouze srdce, představuje pro Maye v Mexiku „srdeční vědomí” nejvyšší úroveň, na níž můžeme prožívat hluboký vnitřní mír, naplnění a tvořivou sílu samu. Během obřadu slunovratu jsem byl iniciován Donem Laurem, Mayským stařešinou z hor Chiapasu, jako moderní medicinman a dostal jsem pověření šířit moudrost Kosmického divadla.

 

Definice: Kosmické vědomí není oddělené od úrovně prožívání ani jí není nadřazené, ale je univerzální kosmickou inteligencí nebo sítí inteligence, kterou občané země budou brzy vědoměji prožívat jako součást pokračujícího evolučního procesu. Uživatel se učí komunikovat s novými obsahy vědomí a různými úrovněmi kolektivního vědomí.


Fotografie: Pascal v meditaci během osobní praxe přijímá informace. V jeskyni v horách Chiapasu (s paprskem světla směřujícím na čakru třetího oka). Věřím abych viděl, už se nedívám, abych mohl věřit.
Fotografie: Pascal v meditaci během osobní praxe přijímá informace. V jeskyni v horách Chiapasu (s paprskem světla směřujícím na čakru třetího oka). Věřím abych viděl, už se nedívám, abych mohl věřit.

Šamanské školy

 

Šamanismus je nejstarší školou harmonického soužití lidských bytostí a jejich prostředí. Školy, které učily prostřednictvím zasvěcování, učily spiritualitu, sebe-léčení a komunikaci s vyššími úrovněmi vědomí jako každodenní praxi, a to před vznikem náboženství s jejich dogmaty a tabu. Tyto školy jsou teď v období kolem roku 2012 přístupné každému, kdo je ochotný prolomit racionální iluzi časo-prostorového omezení.

Šamanismus je daleko více než pírka, bubny obřady v týpí nebo navracení duše do těla, jak je často chápán v „civilizovaných zemích”. Všichni zasvěcení šamanští mistři, které znám, komunikují s různými úrovněmi existence a dokáží zprostředkovat léčení na úrovni DNA nebo spolupracovat s nanebevzetími mistry a hvězdnými bratry pro dobro celého lidstva.

Jede o to stát se opět úplným spirituálním člověkem a jako takový sám kráčet cestou přímého prožitku. A nikoliv o to dál někoho učit to, co se naučil někdo jiný!

 

Dílna v ústraní na kouzelné hoře v Malinalku, Mexiko. Všimněte si pyramidy v pozadí vysoko nad vesnicí.
Dílna v ústraní na kouzelné hoře v Malinalku, Mexiko. Všimněte si pyramidy v pozadí vysoko nad vesnicí.

Před nedávnem jsem začal doprovázet ty, kteří pro tento směr rozhodli, na cestě 13ti kroků individuálního mayského zasvěcení. V případě zájmu se na mě obraťte během některé z dílen, protože chcete-li se vydat na tuto cestu, musíme spolu nejprve pracovat.

 

 

Staňte se mayským mistrem iluze

a klaunem reality!

 

 

Akce pracující s Kosmickým divadlem

Semináře v ústraní a dílny 4 hod – 4 dny: Můžeme předem zvolit určité téma, anebo jej nechat přijít v daném okamžiku. Klíčové body mé práce: spustit proces, sdílet nové informace (a pomoci účastníkům je “nahrát”, sdílet praktická cvičení, která mohou účastníci začlenit do svého každodenního života).


 

Výlety na silová místa (Mexiko, Peru, Švýcarsko, Francie / text zatím pouze ve španělštině)

Cestou lásky  Překonáváme osobní a kolektivní-městská traumata pomocí rituálů s Matkou zemí a meditací. (Fotografie: první Cestou lásky v Praze)

Trvání 4 hodiny, může se uskutečnit ve velkých městech.

 

 

Kořeny - Kmen - Větve - Koruna, 1-3 dny na každou úroveň (obsahuje základní vědomosti ze všech dílen Kosmického divadla)

Probíhají od 2008 v Malinalku v Mexiku a v Babčicích v České republice


 

Kosmické divadlo – moderní forma šamanismu a vědy 2 hod - 4 dny


Divadelní výuka a rétorika, pro herce, lektory, spíkry

(prosím kontaktujte mě emailem)

 

 

 

Vydejte se do hlubin králičí nory a prozkoumejte hyperkomunikaci našeho každodenního kosmického divadla. Sebe-podobnost v Sierpinskiho trojúhelníku.
Vydejte se do hlubin králičí nory a prozkoumejte hyperkomunikaci našeho každodenního kosmického divadla. Sebe-podobnost v Sierpinskiho trojúhelníku.

 

 

 

 

Suscríbete al Boletín/Subscribe for Newsletter ClubLaFuente (Escuela Online) Regístrate a un Evento/Register for an Event Facebook Fanpage español Twitter Pascal K'in Greub Suscríbete al Canal/Suscribe to Channel Pascal K'in Greub Recibe el Blog en tu correo/Receive Blog in your Inbox

 

 

LUGAR

EVENTO

Siempre

Taller de la Vida

SIEMPRE 

Skype &

SEMUK

Servicio personal (terapias

15 AL 17  de Julio 2022

SEMUK

 

Retiro Reeconciliate con tu histotia de vida
6-26 MARZO

SEMUK

Retiro-Formación 

SANADOR INVISIBLE

24 octubre

Online

Taller Online

CAMINO SAGRADO AL CONOCIMIENTO ANCESTRAL


Visita la Nueva Página de Pascal K'in
Visita la Nueva Página de Pascal K'in

 

Heart-Time TV

Tiempo del Corazón TV

+ BLOG Esp / De

Terapias

Recomienda/Empfehle uns/recommend:

Join/Síguenos en

Facebook español /

Facebook deutsch

Trabajamos sin sustancias psicotrópicas.

We work without psychotropic substances.

Wir arbeiten ohne psychotrope Stoffe.

Símbolo ancestral de la conciencia del corazón y su expansión. / Ancient symbol of heart consciousness and tis expansion. / Uraltes Symbol des Herzbewusstseins und seiner Ausweitung.