Transpersonální dílna v posvátném lese v Babčicích, patřícím Jiřímu, nedaleko Tábora, v Jižních Čechách
Transpersonální dílna v posvátném lese v Babčicích, patřícím Jiřímu, nedaleko Tábora, v Jižních Čechách

 

Cíl seminářů

Cílem všech seminářů a dílen je, aby každý z účastníků mohl zažít transcendentní zkušenost, která mu umožní lépe se spojit se svým osobním mistrovstvím a vydat se  na cestu života v hojnosti. Nalezne nové a nečekané odpovědi na základní otázky svého života a naučí se řešit své problémy.

Jak pracuji?

Využívám jednoduchých kroků, pomocí kterých vedu každého účastníka procesem, který umožňuje uvolnit strachy, překonat zábrany a jasně ukázat, kam chce daný člověk v životě směřovat.

Každý účastník si sám určí čeho chce dosáhnout a pak sám hodnotí svůj postup. Velký důraz kladu na daný okamžik, plnou přítomnost a jasné vědomí. Jeden člověk mi řekl, že “dokážu vidět do srdcí lidí”.


Workshop at Druna Centre, Prague
Workshop at Druna Centre, Prague

Techniky práce vycházejí především z transpersonální psychologiea šamanských rituálů spojených s naší planetou a novým miléniem (jde především o tělesné pozice doteď uchovávané v tajnosti, emoční a psychická cvičení, meditace a obřady).

Prostřednictvím uměleckého koučování probudíme své dřímající smysly, svůj vnitřní tvůrčí potenciál a různé druhy inteligencí, abychom následně jakoukoliv situaci dokázali vnímat z nových perspektiv – jako noví umělci a herci života. 

 

Lazarova medicína  Pascala K'in Greuba je spíše praktická než teoretická a jejím základem je proces, v němž každý z účastníků směřuje ke své nejvlastnější síle a tak svobodě. K ní vede celá řada praktických cvičení určených pro tělo a duši, které způsobují hluboké a trvalé změny. Mohla jsem to intenzivně sledovat na účastnících seminářů i na sobě v průběhu čtyř let. Klíčem k úspěšné transformaci není jedna metoda, ale Pascalovo zaujetí a nasazení pro proces a jeho přítomnost v daném okamžiku.

Jeho přístup kombinuje tělesná cvičení, práci s energií, humor, bytí dítětem, kruh naslouchání a tvořivost. Žádnou z dílen ani individuálních sezení nedokážu srovnat s ničím jiným, to se musí zažít. Po dílně se vždy změní řada věcí. Skrze proměnu sebe sama si člověk do života přitahuje nové věci, což mu umožňuje dosáhnout takových úspěchů, na jaké se před tím ani neodvažoval pomyslet.” Dr. Leo Almanza, Lékař, Cuernavaca, Mexico.

 

 

Suscríbete al Boletín/Subscribe for Newsletter ClubLaFuente (Escuela Online) Regístrate a un Evento/Register for an Event Facebook Fanpage español Twitter Pascal K'in Greub Suscríbete al Canal/Suscribe to Channel Pascal K'in Greub Recibe el Blog en tu correo/Receive Blog in your Inbox

 

 

LUGAR

EVENTO

Siempre

Taller de la Vida

SIEMPRE 

Skype &

SEMUK

Servicio personal (terapias

15 AL 17  de Julio 2022

SEMUK

 

Retiro Reeconciliate con tu histotia de vida
6-26 MARZO

SEMUK

Retiro-Formación 

SANADOR INVISIBLE

24 octubre

Online

Taller Online

CAMINO SAGRADO AL CONOCIMIENTO ANCESTRAL


Visita la Nueva Página de Pascal K'in
Visita la Nueva Página de Pascal K'in

 

Heart-Time TV

Tiempo del Corazón TV

+ BLOG Esp / De

Terapias

Recomienda/Empfehle uns/recommend:

Join/Síguenos en

Facebook español /

Facebook deutsch

Trabajamos sin sustancias psicotrópicas.

We work without psychotropic substances.

Wir arbeiten ohne psychotrope Stoffe.

Símbolo ancestral de la conciencia del corazón y su expansión. / Ancient symbol of heart consciousness and tis expansion. / Uraltes Symbol des Herzbewusstseins und seiner Ausweitung.