Má metoda je výsledkem 15-ti let interdisciplinárního výzkumu s týmem odborníků v oborech psychologie, neurofyziologie, vzdělávání, kvantové fyziky, antropologie, managamentu a vizuálního umění. Překvapilo mě kolik praktické moudrosti obsažené právě v těchto disciplínách lze nalézt u „strážců vědění“ žijících v domorodých městech, obzvláště u Mayů.  

 

Toto spojení vědy, umění a starobylé moudrosti hodnotí účastnící dílen jako velmi svěží a efektivní, a to především proto že kombinuje logické myšlení a základní aspekt lidství, inspiraci vycházející ze srdce.

Měl jsem možnost prezentovat tuto metodu na řadě mezinárodních konferencí např.  The American Creativity Association Singapore (2008), dále jsem ji vyučoval univerzitách např. na Universidad Autonoma de Chapingo, v Mexiku.

Pro Maye představuje mé Kosmické divadlo tvůrčí využití schopností vědomí člověka, a to v plném rozsahu mezi Mikrokosmem (tj. informace na buňěčné úrovni), Mesokosmem (tj. komunikace s prostředím) a Makrokosmem (tj. interakce s vyššími inteligencemi).


“Kosmická síť nebo mřížka je nejmocnější silou ve vesmíru. Je to pole, v němž pracují přední šamani naší planety, protože zahrnuje a obsahuje všechno.

Vyvinul jsem metodu, jak tento nekonečný zdroj energie, vědění a dokonalosti využít v praxi: jako zdroj informací, pro efektivní komunikaci, harmonické vztahy, léčení skrze tělo, tvořivost a tvoření ve skupině. Vy rozhodujete na jaké úrovni a kdy toto jednoduché poznání použijete. Tuto schopnost dokáže získat každý a to prostřednictvím zábavných cvičení. Výsledkem je lepší zvládaní vlastního života. První krok jsem poskládal do “Času srdce”: jsou to dveře všech dveří, Teď, Nulový bod sám.

 

,Lidstvo právě prožívá porodní bolesti nového světa‘, to jsou slova stále žijících stařešinů starobylých kultur Mexika, Peru, Afriky, Severní Ameriky, Maorů a Aboriginů. Předávají lidstvu tajné znalosti, které nejsou kontaminovány jinými přístupy, a které nám mohou pomoci žít na této planetě v harmonii, respektu a udržitelným způsobem. To je můj vzkaz všem, kdo chtějí převzít zodpovědnost (= schopnost odpovídat/reagovat). Tento proces samozřejmě začíná u každého z nás, protože všichni máme právo být v životě zdraví, šťastní a úspěšní.” Pascal K'in Greub, Mexico, leden 2011.

 

Tato metoda vychází z přístupu LifeTreeSystem© a je registrovaná pod obchodní známkou Transformation Creativa™/Creative Transformation™ a Arte Sanador™/Healing Art™ (2003-2011). Není náboženstvím a je nezávislá na existujících duchovních institucích.

Suscríbete al Boletín/Subscribe for Newsletter ClubLaFuente (Escuela Online) Regístrate a un Evento/Register for an Event Facebook Fanpage español Twitter Pascal K'in Greub Suscríbete al Canal/Suscribe to Channel Pascal K'in Greub Recibe el Blog en tu correo/Receive Blog in your Inbox

 

 

LUGAR

EVENTO

Siempre

Taller de la Vida

SIEMPRE 

Skype &

SEMUK

Servicio personal (terapias

15 AL 17  de Julio 2022

SEMUK

 

Retiro Reeconciliate con tu histotia de vida
6-26 MARZO

SEMUK

Retiro-Formación 

SANADOR INVISIBLE

24 octubre

Online

Taller Online

CAMINO SAGRADO AL CONOCIMIENTO ANCESTRAL


Visita la Nueva Página de Pascal K'in
Visita la Nueva Página de Pascal K'in

 

Heart-Time TV

Tiempo del Corazón TV

+ BLOG Esp / De

Terapias

Recomienda/Empfehle uns/recommend:

Join/Síguenos en

Facebook español /

Facebook deutsch

Trabajamos sin sustancias psicotrópicas.

We work without psychotropic substances.

Wir arbeiten ohne psychotrope Stoffe.

Símbolo ancestral de la conciencia del corazón y su expansión. / Ancient symbol of heart consciousness and tis expansion. / Uraltes Symbol des Herzbewusstseins und seiner Ausweitung.